www.acupunctuur24.nl | Kennis en inspiratie | Erkenning en bewijs van acupunctuur
bewijs acupunctuur

Erkenning en bewijs van acupunctuur

⏱ Leestijd: 11 minuten

Acupunctuur wordt tegenwoordig steeds meer toegepast, ook in de westerse wereld. Deze behandelmethode wordt geschaard onder de alternatieve geneeswijzen en valt daarmee buiten de reguliere geneeskunde. Dit wil echter niet zeggen dat het geen goede hulp kan zijn als je met bepaalde klachten of problemen te kampen hebt. Acupunctuur is juist voor veel mensen inzetbaar en er kleven nauwelijks bijwerkingen aan de behandeling. Mede daardoor wegen de voordelen van de behandeling ook veel zwaarder dan de (kleine) nadelen die zich kunnen voordoen.

Raadpleeg de indicatielijst van de WHO

Naar de werking van acupunctuur is in de loop der jaren natuurlijk al het nodige onderzoek gedaan. Er is echter tot op heden nog altijd geen echt wetenschappelijk bewijs gevonden dat het werkt maar de resultaten uit de praktijk laten zien dat er wel veel mensen baat bij gehad hebben of kunnen hebben. Het is dan ook niet voor niets dat de WHO reeds in 1979 een zogenaamde indicatielijst heeft opgesteld met allerlei klachten, aandoeningen en problemen waarbij acupunctuur een goede ondersteunende rol kan spelen in de genezing en met name bij de verzachting van pijnklachten. Deze lijst is in 2003 ook nog eens uitgebreid dus grote kans dat jouw aandoening er ook tussen staat. De lijst zelf is op tal van websites te vinden die over acupunctuur gaan. Ook op onze site kun je doorklikken naar deze lijst, die onder andere op https://acupunctuur.net/acupunctuur-aandoeningen-who/ te vinden is.

Acupunctuur past binnen een bepaalde levenswijze

In het oostelijk deel van de wereld bestaat acupunctuur al vele eeuwen en wordt de behandelmethode al veel langer gebruikt dan in het westen het geval  is. Daar wordt acupunctuur niet enkel als een behandeling gezien die je kunt inzetten bij bepaalde klachten en ziektes maar is het zelfs een bepaalde levensstijl. Er wordt namelijk op een speciale manier tegen het leven en de functie van het lichaam en de geest aangekeken. Zo staat je lichaam altijd in verbinding met de rest van de aarde en put je daar dan ook je energie uit. Daarbij is een goede balans het beste dat er is zodat jij voldoende energie hebt, deze op de juiste plekken aanwezig is en je goed in je vel zit. Is dat niet het geval dan kan acupunctuur ervoor zorgen dat de balans hersteld wordt zodat jij  je snel lekker voelt en klachten verzacht worden.

✅  Misschien iets voor jou? In het populaire Acupunctuur Handboek vertellen we je alles over o.a. de behandeling, werking en kracht van Acupunctuur. Je kunt het handboek bekijken via deze link.

bewijs acupunctuur

Nodige scepsis in de westerse landen

Nadat er eerder nog met de nodige scepsis naar de behandelmethode werd gekeken in westerse landen raakt men tegenwoordig toch meer en meer overtuigd van de werking van acupunctuur. Er zijn nog altijd artsen en wetenschappers die er niet volledig achter staan en niet geloven dat het echt werkt maar de meningen veranderen wel. Het is daarbij met name belangrijk dat acupunctuur weinig nadelen kent en vrij makkelijk bij veel mensen en verschillende problemen als hulpmiddel kan worden ingezet. Ook al is de werking dan tot op heden niet wetenschappelijk aantoonbaar, het kan wel net dat steuntje in de rug zijn dat je nodig hebt.

Hoe zit het met wetenschappelijk onderzoek?

Om het een en ander duidelijk te maken als het om wetenschappelijk onderzoek gaat, eerst het volgende. De zorg in Nederland wordt gebaseerd op de zogenaamde Evidence Based Practice. Dit houdt in dat er voor een bepaalde behandelmethode wetenschappelijk bewijs moet bestaan om deze uit te mogen voeren en deze tot de reguliere geneeskunde te mogen rekenen. Dit betekent dus dat de geldende norm zegt dat iets wetenschappelijk bewezen dient te zijn om tot de goede (en in dit geval reguliere) zorg te mogen worden gerekend.

Waarom tegenstanders van acupunctuur de wetenschap boven alles stellen

Is dit wetenschappelijk bewijs er nu niet voor een bepaalde behandelmethode? Dan mag deze dus niet tot de reguliere zorg gerekend worden. Met name tegenstanders van behandelmethodes zoals acupunctuur en andere geneeswijzen die op natuurlijke basis gestoeld zijn en waarvoor tot op heden nog geen duidelijk wetenschappelijk bewijs gevonden is, zullen deze norm gebruiken als het om alternatieve geneeswijzen gaat en het zelfs wegschrijven als kwakzalverij.

Niet enkel wetenschappelijk bewijs is belangrijk

Bij dat laatste plaatsen we toch graag even een paar opmerkingen om het geheel wat meer te nuanceren want het is bepaald niet zo zwart-wit als het om acupunctuur gaat als door sommigen wordt gezegd. Om te beginnen is wetenschappelijk bewijs niet de enige norm waarop goede zorg gebaseerd mag worden. Het is een prima leidraad maar het mag en kan zelfs niet altijd de doorslag geven als het om een bepaalde soort zorg of behandeling gaat die binnen óf de reguliere zorg óf alternatieve zorg geplaatst wordt.

Advies van de RVS

In ons land bestaat de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Dit is een belangrijk adviesorgaan als het om aangelegenheden in de zorg gaat. De RVS heeft in 2017 een belangrijk adviesrapport uitgebracht waarin de volgende stelling wordt ingenomen: “Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg”. De conclusie die hierbij dus getrokken wordt door de RVS is dat goede zorg niet enkel wetenschappelijk bewezen zorg is.

Ervaringen van mensen en acupuncturisten tellen wel degelijk mee

De ervaringen van mensen die in de zorg werken en zeker ook die van patiënten die bepaalde behandelingen hebben ondergaan, zouden ook moeten gelden als bewijs van goede zorg. Natuurlijk speelt wetenschappelijk bewijs een belangrijke rol in de zorg maar niet alleen. Juist bij behandelmethodes zoals bijvoorbeeld acupunctuur mag niet voorbij gegaan worden aan de resultaten die het bij patiënten heeft opgeleverd want er zijn veel mensen te vinden die er echt baat bij gehad hebben. Dat is een feit dat niet te negeren valt, ook al is het niet wetenschappelijk onderbouwd.

Acupunctuur kent een eeuwenoude historie

Een tweede punt dat we willen noemen is dat acupunctuur al heel oud is en al eeuwen wordt gebruikt. Deze eeuwen aan ervaring staan natuurlijk behoorlijk in contrast met de reguliere zorg zoals wij deze in met name de westerse landen kennen en gebruiken. De zorg zoals wij deze kennen, ook wel moderne geneeskunde genoemd, is pas ontstaan in de 19de eeuw dus daar zit aardig wat tijd aan ervaring en toepassing tussen. De ervaring van acupuncturisten en patiënten die een dergelijke behandeling ondergaan hebben mag echt niet overgeslagen worden.

Onbekend maakt nog altijd onbemind

Bovendien is er al wetenschappelijk onderzoek gedaan naar acupunctuur en daar zijn reeds bepaalde bewijzen uitgekomen die erop duiden dat het echt wel werkt. Denk niet meteen als een arts de behandeling afdoet als onzin of kwakzalverij dat dit ook zo is. Iedereen mag er zijn of haar mening over hebben maar het feit dat er mensen echt baat bij hebben kan daarbij niet genegeerd worden. Vaak zijn mensen bang om een alternatieve methode te kiezen omdat zij deze simpelweg niet kennen of denken dat je erin moet geloven om deze te laten slagen.

Een positieve houding is belangrijk voor een goed resultaat

Dat laatste is niet nodig maar je dient er wel positief in te staan om tot een goed resultaat te komen. Dit geldt echter niet alleen voor alternatieve maar ook voor reguliere geneeswijzen. Helaas vormen angst voor het onbekende, het gebrek aan wetenschappelijk bewijs en aan kennis voor veel mensen de basis om een dergelijke behandeling juist niet te doen. In veel gevallen is dat jammer want acupunctuur is juist een behandelmethode die voor veel mensen geschikt is en waar bijzonder weinig bijwerkingen bij optreden.

Geen geheimzinnigheid maar juist veel transparantie

Er zijn veel mensen die juist op basis van onwetendheid niet voor acupunctuur kiezen. Ze denken dat het heel geheimzinnig is en dat er allerlei enge zaken bij gedaan worden. Dit is niet waar en je mag en kan een goede acupuncturist ook alles vragen als het om een behandeling gaat. Er is niets te verbergen, er komt geen hocus-pocus een te pas en het doet al helemaal geen pijn mits het goed gedaan wordt. Ga je voor een acupunctuurbehandeling naar een goede acupuncturist dan kun je er echt baat bij hebben. Alles wat wordt gedaan wordt netjes uitgelegd zodat je precies weet wat er gebeurt en wat je kunt verwachten.

Ga online eens op zoek naar studies en de bijbehorende resultaten

Er is online zeker wel het een en ander aan studies en onderzoeken te vinden die gedaan zijn naar de werking van acupunctuur. Omdat we nu eenmaal toch graag bewijzen zien of iets goed werkt is acupunctuur ook al langere tijd onderzocht. Om er wat meer over te weten te komen kun je onder andere eens op een van de volgende sites kijken. Een belangrijke site in dit gebeuren is die van de WHO. Kijk je op https://www.yukchi-acupunctuur.nl dan vind je daar een link naar een officieel rapport van de WHO waarin de werking van acupunctuur wordt behandeld. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de werking van acupunctuur bij bepaalde aandoeningen. In het rapport dat erover is verschenen kun je de uitkomsten van dit onderzoek lezen.

Wetenschappelijk onderzoek naar specifieke klachten

Er is ook allerlei onderzoek gedaan naar de werking van acupunctuur bij specifieke klachten. Bij een veelvoorkomende klacht zoals migraine wil bepaalde medicatie of therapie die mensen ondergaan niet altijd even goed helpen of hebben mensen veel last van bijwerkingen. Deze zijn met name bij medicatie die vanuit de reguliere zorg aan veel mensen met migraineklachten worden voorgeschreven erg vervelend en komen vaak terug. In dat geval kan ook voor acupunctuur gekozen worden om zo minder bijwerkingen te hebben en ook minder medicatie te hoeven nemen.

Onderzoek waarbij verschillende behandelmethodes met elkaar worden vergeleken

In een onderzoek dat op dit gebied gedaan is werd acupunctuur toegepast en kregen bepaalde deelnemers ook met nep-acupunctuur te maken. Dit is dan een methode waarbij de acupunctuurnaalden niet ver genoeg worden doorgeprikt in de huid. Je kunt dit vergelijken met een onderzoek waarin bepaalde deelnemers echte medicatie krijgen terwijl de controlegroep (zonder dit te weten) placebo’s krijgt toegediend. Als er dan verschillen te zien zijn, betekent dit dat acupunctuur werkt. Zo kan de behandeling ook geplaatst worden naast een behandeling met reguliere medicatie om te zien of daarbij verschillen optreden.

Hoe werkt acupunctuur nu eigenlijk precies?

Het is met name voor veel onderzoekers en artsen belangrijk om te weten hoe acupunctuur werkt. Dat het werkt is wel duidelijk uit de verhalen van acupuncturisten en patiënten maar over het hoe en wat is nog wel het een en ander onduidelijk. Met gaat ervan uit dat de werking zit in de toevoer van energie naar je lichaam. Je lichaam bevat een aantal meridianen, ook wel bekend als energiebanen. Door deze banen wordt de energie door je lichaam verspreid en komt deze op de juiste plekken terecht. Heb je nu een probleem met de energie en zit er op plekken in je lichaam te weinig of juist teveel? Dan betekent dit dat de balans verstoord is. Dit komt dan tot uiting in problemen, klachten en pijn. Het is zaak deze verstoringen op te heffen zodat de pijn snel  minder wordt en jij beter in je vel zit.

Blokkades opheffen door verschillende acupunctuurpunten aan te prikken

Door het aanbrengen van de naalden op speciale acupunctuurpunten in je lichaam kan ervoor gezorgd worden dat je daarop reageert en de blokkades worden opgeheven. Een acupuncturist kan hiervoor (mede door ervaring en door jouw verhaal) de juiste punten bepalen en deze aanprikken. Dit kunnen specifieke punten zijn waar jij de klachten ervaart maar er kan tevens voor gekozen worden het probleem bij de oorzaak aan te pakken. Er bestaan daarnaast algemenere punten die kunnen worden aangeprikt waardoor je algehele gezondheid en balans erop vooruit gaan. Welke punten worden aangeprikt wordt bepaald door de acupuncturist.

Hoe reageert je lichaam op de behandeling?

Als je de naalden in de huid geprikt krijgt voel je doorgaans een klein schokje of een tinteling. Dit is goed want dat betekent dat je erop reageert en dat de naalden op de juiste plek zitten om effect te kunnen hebben. Wetenschappelijk gezien wordt er dan geredeneerd dat jij getriggerd wordt om de blokkade aan energie op te heffen en dat je lichaam reageert op de prikkeling of stimulans. Hiervoor krijg jij weer energie op de juiste plekken, raak je beter in balans (zowel geestelijk als lichamelijk) en heb je snel minder pijn. Het aanbrengen van de naalden en ze er weer uithalen (doorgaans zitten ze er rond de twintig minuten in) doet geen pijn. Het kan wat raar aanvoelen maar verder voel je er weinig van.

Acupunctuur bij klachten en als preventief middel

Uit onderzoek is reeds gebleken dan acupunctuur op zichzelf niet voldoende is om van een bepaalde kwaal te genezen. Het kan echter wel een bijzonder goede rol spelen om pijnklachten te verlichten en ervoor te zorgen dat jij je snel beter voelt. Acupunctuur kan ingezet worden naast andere behandelmethodes op het moment dat je al last hebt van een kwaal of aandoening maar is preventief ook goed te gebruiken. Zo kun je met acupunctuur de balans in je lichaam zo stabiel mogelijk houden en bepaalde klachten simpelweg voorkomen. Hetgeen toch nog altijd beter is dan genezen.

Waar kun je onder andere onderzoeken en resultaten over de erkenning en het bewijs voor acupunctuur vinden?

Kijk ook eens even op een site zoals die van Evidence Based Acupuncture of bekijk de onderzoeken van Electro Acupuncture Knowledge. Ook de Acupuncture Now Foundation heeft diverse onderzoeken gedaan naar de werking van acupunctuur. De Nederlandse Patiëntenvereniging Voor Acupunctuur (NPVA) heeft ook een onderzoek gepubliceerd op de website over de effectiviteit van acupunctuur. Zeker omdat deze vereniging gericht is op patiënten is het goed de onderzoeksresultaten eens te lezen. Google ook altijd naar onderzoek dat gedaan is want er is meer te vinden dan je in eerste instantie zou denken als het om acupunctuur gaat.

Veelgestelde vragen omtrent bewijs/erkenning van acupunctuur

Waarom wordt acupunctuur gezien als alternatieve geneeswijze en niet door iedereen erkend?

In Nederland wordt in de zorg gewerkt volgens het principe van Evidence Based Practice. Dit betekent dat alleen zorg waarvoor wetenschappelijk bewijs is geleverd dat het werkt, tot de reguliere zorg gerekend mag worden en als dusdanig mag worden uitgeoefend. Derhalve valt acupunctuur onder de alternatieve geneeswijzen omdat hiervoor geen of nauwelijks wetenschappelijk bewijs is tot op heden. Juist door het gebrek hieraan staan nog altijd diverse artsen en wetenschappers sceptisch tegenover acupunctuur hoewel het allang gebleken is uit ervaringen van patiënten en acupuncturisten dat de behandelmethode een versterkend en ondersteunend effect kan hebben bij tal van aandoeningen en pijnklachten.

Is de scepsis tegenover acupunctuur gegrond?

Er zijn artsen en wetenschappers die hier volmondig ja op zullen antwoorden maar de kwestie is niet zo zwart-wit en ligt toch net even wat ingewikkelder. Het is bij acupunctuur en tevens bij andere alternatieve geneeswijzen vaak een kwestie van niet weten wat de behandeling precies inhoudt. Juist dat onbekend zijn met een andere cultuur, niet goed weten wat acupunctuur nu precies is en wat het voor mensen kan doen, de angst voor het gebruik van naalden en nog meer maken dat mensen er niet altijd even positief tegenover staan. Er is weinig reden tot angst want de methode is al eeuwenoud en heel vaak ingezet met goede resultaten. Pijn doet het niet en het heeft niks geheimzinnigs of met kwakzalverij te maken.

Is alleen wetenschappelijk bewijs doorslaggevend?

Hoewel bepaalde wetenschappers en artsen het daarmee eens zullen zijn, zijn er reeds adviezen verschenen waarin duidelijk wordt gemaakt dat niet alleen de wetenschap een rol mag spelen als het om zorg gaat. De RVS heeft zelfs in 2017 een advies gegeven waarin duidelijk staat dat naast wetenschappelijk bewijs goede zorg ook kan berusten op ervaringen van patiënten en behandelaars. Deze zijn er binnen de acupunctuur voldoende te vinden en ze zijn positief. Doordat veel mensen er al baat bij gehad hebben en het als positief hebben ervaren zou dit ook belangrijk kunnen zijn als het om de erkenning van acupunctuur gaat. Aan het oordeel van acupuncturisten mag niet voorbijgegaan worden en dat geldt voor meer alternatieve geneeswijzen.

Hoe en waar vind je wetenschappelijk onderzoek omtrent acupunctuur?’

Als je interesse hebt in acupunctuur en veel waarde hecht aan wetenschappelijk onderzoek dan kun je hierover al veel online vinden. Er zijn tal van studies en onderzoeken naar de werking van acupunctuur gedaan. Google het maar en je zult zeker wel wat vinden. Onder dit artikel vind je een aantal bronnen die je ook kunt raadplegen als je dat handig vindt. Zo kun jij je eigen mening over deze behandelmethode vormen en weet je ook meteen dat erin geloven niet direct noodzakelijk is maar dat er positief tegenover staan wel van doorslaggevende betekenis kan zijn. Dit geldt echter voor elke behandeling die je ondergaat, ook als dit binnen de reguliere zorg is. Acupunctuur mag dan nog altijd als alternatief te boek staan, er wordt wel steeds meer gebruik van gemaakt mede doordat de voordelen groter zijn dan de nadelen en er weinig bijwerkingen aan vastzitten.

Wordt er overal ter wereld op dezelfde manier tegen acupunctuur aangekeken?

Nee, dit is zeer zeker niet het geval. In het oosten waar deze behandelmethode reeds eeuwen geleden is ontwikkeld en ook toen al werd gebruikt, wordt deze als goed en effectief beschouwd. Veel mensen hebben er al baat bij gehad en er zullen er nog veel meer volgen in de toekomst. Ook acupuncturisten zullen dit beamen. De moderne geneeskunde zoals wij die kennen stamt pas uit de 19de eeuw dus dat staat in schril contrast met de lange historie van acupunctuur. In westerse landen wordt veel waarde gehecht aan de moderne geneeskunde en de bewijzen die daarvoor geleverd zijn maar komt er ook steeds meer interesse voor de alternatieve geneeswijzen waartoe ook acupunctuur behoort.

 

Wil je nog meer leren over Acupunctuur?

Bekijk dan het Acupunctuur Handboek eens. In dit handboek leer je namelijk álles over deze krachtige geneeswijze. Dit e-book van 100+ pagina’s zit boordevol inspiratie, kennis & inzichten over Acupunctuur.

Klik hier om het Acupunctuur Handboek te bekijken →

 

Bronnen:

Mis je een bron, of wil je een waardevolle verwijzing toevoegen? Neem gerust contact met ons op.

Recente artikelen

Acupunctuur Handboek

Acupunctuur gids sidebar

Onze laatste artikelen

We schrijven continu nieuwe artikelen over Acupunctuur. Deze artikelen zijn als laatste toegevoegd aan onze kennisbank.

Acupunctuur in Groningen: voor een gezonde balans

Acupunctuur in Groningen: voor een gezonde balans

Acupunctuur is een alternatieve geneeswijze die heel breed ingezet kan worden. Zo kan het helpen tegen lichamelijke klachten, maar ook tegen mentale klachten. Zelfs chronische pijnklachten kunnen goed behandeld worden. Dat wil niet zeggen dat acupunctuur alles kan...

Acupunctuur in Utrecht: ontdek de voordelen

Acupunctuur in Utrecht: ontdek de voordelen

Acupunctuur mag dan wel een traditionele Chinese geneeswijze zijn, hij wordt ook in Nederland volop toegepast. Het is dan ook een manier van behandelen die voor heel veel mensen goed helpt. Zo is er een aanzienlijk aantal klachten, waarvan er ook veel zijn opgenomen...

Acupunctuur Gids

“Wow! Alles wat ik over Acupunctuur wilde weten in één compleet e-book!”

Acupunctuur Handboek zit boordevol informatie, tips en inspiratie over Acupunctuur!

  • Wil je op een laagdrempelige wijze leren wat Acupunctuur inhoudt?
  • Wil je je verder verdiepen in Acupunctuur, en zoek je goede handvatten?
  • Wil je profiteren van de kracht van Acupunctuur?
  • Wil je problemen en ziekten aanpakken door je energie te balanceren?
  • Wil je zaken als stress en spanning elimineren zodat je meer kan genieten?

Herken je één van deze punten? Dan is het Acupunctuur Handboek perfect voor jou. Het handboek zit vol informatie en tips. 

Vorige maand 58 keer gedownload!

Beste informatie

We delen uitsluitend de beste
informatie over acupunctuur.

47.000 bezoekers

Jaarlijks bezoeken meer dan 47.000
unieke bezoekers Acupunctuur.works.

Kwalitatieve artikelen

Onze kennisbank beschikt over
uitgebreide, kwalitatieve artikelen.